برگزاری نمایشگاه دبی

نمایشگاه دبی

حضور گسترده و قدرتمند شرکت شکلی در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی دبی به عنوان یکی از بزرگترین نمایشگاه های بین المللی در منطقه خاورمیانه با حضور پر رنگ و پر رونق شرکت همراه بوده است. نمایشگاه بین المللی دبی در سال  2009میلادی (1388 هجری شمسی) برگزار شده است.