نظر سنجی مشتریان

  - لطفا از 1 تا 5 به سوالات زیر امتیاز بدهد (5 بیشترین و 1 کمترین امتیاز).

  1- زمان رسیدگی به شکایات و پیشنهادات خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

  2- میزان رضایت خود را از رفتار شخص پاسخگو چگونه ارزیابی می کنید؟

  3- میزان رضایت خود را از پیگیری شخص پاسخگو چگونه ارزیابی می کنید؟

  4- اقدام در نظر گرفته شده از سوی شرکت به منظور حل شکایت و رفع مشکل مشاهده شده را چگونه ارزیابی می کنید؟

  5- کانال های ارتباطی شرکت با شما (تلفن، دورنگار، سایت اینترنتی، پست الکترونیکی، مکاتبه، ملاقات حضوری) چگونه ارزیابی می کنید؟

  6- بطور کلی در صورت ارائه شکایت، میزان رضایت شما از نحوه رسیدگی به شکایات چگونه بوده است؟

  7- ?میزان علاقه مندی شما به ادامه خرید این محصول چگونه است
  نام و نام خانوداگی:

  پیشنهادات و انتقادات:

  ورود به صفحه ی وبلاگ شَکِلّی